• 483 320 735
  • kadlecova@dcjbc.cz
  • U Balvanu 2
  • Jablonec nad Nisou

Sponzoři

 

Vážíme si Vaší podpory!

 

Vážení přátele,

 

posláním naší organizace je vytvářet podmínky pro rozvoj samostatnosti, sociálního začlenění a uspokojování individuálních potřeb lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Život lidí se zdravotním handicapem nese s sebou určitá rizika a omezení. Abychom tomu předešli, snažíme se je co nejvíce zapojit do běžného života společnosti a zároveň vyvracet předsudky, které v široké veřejnosti vůči lidem s postižením ještě stále přetrvávají.

Naši obyvatelé rádi navštěvují kulturní akce, zúčastňují se výletů a tráví společně dovolenou. Velmi prospěšné pro jejich zdravotní stav jsou i zdravotní a rehabilitační pobyty. Vzhledem ke svému postižení, potřebují také zdravotní a rehabilitační pomůcky, jejíchž použití dokáže výrazným způsobem zvýšit kvalitu jejich života. Nicméně pro zajištění všech těchto aktivit a nákup pomůcek jsou nutné finanční prostředky, které našim uživatelům často chybí.

Tímto si dovolujeme Vás požádat o pomoc a spolupráci v rámci zkvalitnění života uživatel Domova a Centra denních služeb. Oceníme jak peněžitou, tak i materiální podporu.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO AKTIVIT:

Hipoterapie pro naše uživatele
Zajištění sportovních a kulturních aktivit
Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Fyzioterapeutické masáže
Rehabilitační pobyty

 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT:

FINANČNĚ:

Finanční dar je možné darovat jako:

Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmu lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1000 Kč nebo 2 % zakladu daně. Do 15.2 odevzdejte doklad o daru (darovací smlouva/potvrzení o daru) svému zaměstnavateli, příp. uplatněte ve svém ročním zúčtování.

Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizace lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výš. min. 2000 Kč a max. 5 % základu daně. Dokladem je opět darovací smlouva nebo potvrzení o daru.

 

HMOTNÝMI DARY:

Vaše hmotné dary mohou být použity na tyto účely:

zajištění individuálních potřeb obyvatel (oblečení, zdravotní pomůcky, PC, elektronika)

 

JAKO DOBROVOLNÍCI:

Můžete nás podpořit také svou prací a to tak, že se stanete naším dobrovolníkem.

 

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC A OCHOTU

Kontaktní osoba:

Bc. Pilná Petronila

720 254 324
pilna@dcjbc.cz
Máte zájem o

NAŠE SLUŽBY?