• 483 320 735
  • kadlecova@dcjbc.cz
  • U Balvanu 2
  • Jablonec nad Nisou

Sponzoři

 

Děkujeme Jackpot Game s.r.o. za finanční dar, kterým podpořili naši organizaci.

 

Srdečně děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli ať již finančně, službou nebo hotovými výrobky.

- Nadace Preciosa

- Nadace Jablotron

- Obec Držkov

- Pavel a Tereza Kadeřábkovi

- Havlová Blanka

- Stuchlíková Tereza

 

PAVLE, TERKO A PETŘE, DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI PODPORU!

 

Patron našeho Domova a Centra denních služeb

Náš Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. získal patrona, který zaštítí konání sportovních a kulturně společenských akcí. Stal se jím sedmadvacetiletý český fotbalový reprezentant Pavel Kadeřábek, kterého známe jako obránce a záložníka působícího v České republice ve Spartě Praha a v současně době hrajícího v německém fotbalovém klubu 1899 Hoffenheim. „Svoje patronství beru velmi vážně, jsem si vědom, že ne každý má to štěstí, že se může plnohodnotně zapojit do společenského a sportovního života a já pevně věřím, že jako patron Domova a Centra v Jablonci nad Nisou, budu moci splnit některá sportovní přání a sny jejich klientů“, uvedl Pavel Kadeřábek na první společné akci, kterou byla jeho návštěva v Domově a Centru. Vzorem pro jeho patronství mu může být obdobná činnost jeho manželky Terezy, která ještě pod svým dívčím jménem Chlebovská, jako Miss roku 2012, podpořila kampaň „Fotbal pro rozvoj“, jehož cílem je motivovat a inspirovat nejen mladé lidi, aby se aktivně zajímali o řešení problémů ve světě i v místě, kde žijí. Nakonec díky nezištné finanční podpoře kamaráda a spolupracovníka našeho patrona Petra Reimana, jsme mohli pro klienty, zorganizovat akci, kterou jsme se rozloučili s letošním létem.

Za tuto podporu velmi děkujeme.

PhDr. Lenka Kadlecová

 

Vážíme si Vaší podpory!

 

Vážení přátele,

 

posláním naší organizace je vytvářet podmínky pro rozvoj samostatnosti, sociálního začlenění a uspokojování individuálních potřeb lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Život lidí se zdravotním handicapem nese s sebou určitá rizika a omezení. Abychom tomu předešli, snažíme se je co nejvíce zapojit do běžného života společnosti a zároveň vyvracet předsudky, které v široké veřejnosti vůči lidem s postižením ještě stále přetrvávají.

Naši obyvatelé rádi navštěvují kulturní akce, zúčastňují se výletů a tráví společně dovolenou. Velmi prospěšné pro jejich zdravotní stav jsou i zdravotní a rehabilitační pobyty. Vzhledem ke svému postižení, potřebují také zdravotní a rehabilitační pomůcky, jejíchž použití dokáže výrazným způsobem zvýšit kvalitu jejich života. Nicméně pro zajištění všech těchto aktivit a nákup pomůcek jsou nutné finanční prostředky, které našim uživatelům často chybí.

Tímto si dovolujeme Vás požádat o pomoc a spolupráci v rámci zkvalitnění života uživatel Domova a Centra denních služeb. Oceníme jak peněžitou, tak i materiální podporu.

 

V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO AKTIVIT:

Hipoterapie pro naše uživatele
Zajištění sportovních a kulturních aktivit
Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Fyzioterapeutické masáže
Rehabilitační pobyty

 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT:

FINANČNĚ:

Finanční dar je možné darovat jako:

Fyzická osoba nebo živnostník – dle zákona o daních z příjmu lze odečíst hodnotu daru ze základu pro výpočet daně ve výši min. 1000 Kč nebo 2 % zakladu daně. Do 15.2 odevzdejte doklad o daru (darovací smlouva/potvrzení o daru) svému zaměstnavateli, příp. uplatněte ve svém ročním zúčtování.

Právnická osoba – hodnotu jednoho daru nebo daru jedné organizace lze odečíst ze základu pro výpočet daně ve výš. min. 2000 Kč a max. 5 % základu daně. Dokladem je opět darovací smlouva nebo potvrzení o daru.

 

HMOTNÝMI DARY:

Vaše hmotné dary mohou být použity na tyto účely:

zajištění individuálních potřeb obyvatel (oblečení, zdravotní pomůcky, PC, elektronika)

 

JAKO DOBROVOLNÍCI:

Můžete nás podpořit také svou prací a to tak, že se stanete naším dobrovolníkem.

 

DĚKUJEME VÁM ZA POMOC A OCHOTU

Kontaktní osoba:

Bc. Pilná Petronila

720 254 324
pilna@dcjbc.cz
Máte zájem o

NAŠE SLUŽBY?