Dommov a Centrum denních služeb Jablone nad Nisou p.o.
Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.


Poděkování našemu sponzorovi A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Poděkování našemu sponzorovi A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti A. RAYMOND JABLONEC s.r.o., která je naším zásadním podporovatelem a díky jejichž finančním prostředkům bylo možno výrazně posunout naše možnosti pro zajištění kvalitnějšího, a hlavně radostnějšího života všech našich klientů.

Číst celé

Náš cíl

Naším cílem je vytvořit klientům zázemí, které se bude co nejvíce blížit životu ostatní populace a zároveň bude naplňovat jejich potřebu jistoty a bezpečí domova. Podporovat jejich sebevědomí, rozvíjet samostatnost podle individuálních schopností. Zároveň nabídnout možnost pracovního uplatnění v rámci pracovní terapie v Centru denních služeb, popřípadě na trhu práce.

Naše poslání

Podpora lidí s mentálním postižením v dospělém věku, podle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením způsob života srovnatelný s jejich vrstevníky.VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní