Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Výtvarný kroužek

Výtvarný kroužek

Hlavním cílem kroužku je odstranit u uživatelů obavy z toho, že „něco“ nedokáží nakreslit, vyrobit, vytvořit. Důležité je zvýšit jejich sebevědomí v oblasti výtvarného vyjádření.


Neděláme talentové zkoušky, protože výtvarničení je pro každého. Věnujeme se všem podle jejich potřeb individuálně, každý pracuje svým tempem.  Nevyrábíme podle návodu, výsledkem nejsou od všech stejné výtvory, podporujeme originalitu. Vytváříme malý, stálý kolektiv, kde se známe, těšíme se na sebe.

Věnujeme se široké škále výtvarných oborů a technik, kresbě malbě, výrobě svíček, ubrouskové technice, keramice. Největší odměnou je radost uživatelů z vlastních úspěchů.

Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

 

Publikováno: 5. října 2023 12:40VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní