Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Poděkování sponzorům

Poděkování sponzorům

Domov a Centrum denních služeb, p. o. upřímně děkuje sponzorům nejen za pracovní kolektiv organizace, ale hlavně za naše klientky.


V souvislosti se současným mimořádným stavem, kdy se společnost semkla v boji proti pandemii nového koronaviru COVID-19, bychom chtěli jako organizace poděkovat za pomoc při zajištění potravin a ochranných pomůcek panu Vasilu Kryčfalušijovi a jeho společnosti VS-LISAV s.r.o. a paní Mgr. Licii Hladíkové a její firmě Petit Lulu s.r.o.

Velice si vážíme Vašeho rozhodnutí a podpořit nás v boji s pandemií COVID-19.

Publikováno: 26. března 2020 6:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Tel.: +420 483 320 735
E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní