Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Poděkování našemu sponzorovi A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Poděkování našemu sponzorovi A. RAYMOND JABLONEC s.r.o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali společnosti A. RAYMOND JABLONEC s.r.o., která je naším zásadním podporovatelem a díky jejichž finančním prostředkům bylo možno výrazně posunout naše možnosti pro zajištění kvalitnějšího, a hlavně radostnějšího života všech našich klientů.


Velké DÍKY, bez této podpory bychom neměli možnost směřovat tam, kam směřovat chceme.

PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., MBA
ředitelka organizace

 

Publikováno: 3. dubna 2024 12:26VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní