Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Den Země

Den Země

Společně jsme oslavili Den Země a přírodní svět kolem nás.


Jde o osvětovou akci pro školy i veřejnost na podporu Světového Dne Země. Zajímavé byly tvořivé dílničky, kde jsme si vytvořili motýlky z vlny, vědomostní a pohybové aktivity, zvířátka z chovatelské a herpetologické stanice. Dále pro nás byly připravené hry, soutěže, poznávačky a také překvapení ze světa zvířat, rostlin a přírody našeho okolí. Dozvěděli jsme se nejednu zajímavost.

Akci uspořádal DDM Vikýř ve spolupráci s Jabloneckým kulturním a informačním centrem, Střediskem ekologické výchovy Český ráj, Ústavem pro hospodářskou úpravu lesa, Středním uměleckoprůmyslovou školou a dalšími partnery. Po celý den byly připraveny zajímavé ekologické aktivity, které nejen pobavily, ale i připomněli, jak důležité je chovat se šetrně k životnímu prostředí a Zemi.

Publikováno: 10. května 2019 11:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Tel.: +420 483 320 735
E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní