Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Česko svítí modře

Česko svítí modře

Téma VI. ročníku „Česko svítí modře“ - CESTA POCHOPENÍ…symbolizuje kroky, které ke zlepšení informovanosti odborné i laické veřejnosti podnikají resorty pověřené realizovat opatření „Podnětu pro zlepšení života osob s PAS a jejich rodin“ schválená vládou ČR.


Tato opatření mají v gesci ministerstva: práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra a zdravotnictví.

V průběhu let 2016 – 2019 byla odborná veřejnost a dotčené profese postupně seznamovány s Komunikačním souborem, který letos doplnil Průkaz osoby s PAS, vydaný MZ ČR. Aktuální informace viz www. mzcr.cz  – sekce  Odborník Zdravotník.

Materiály jsou východiskem pro respektující přístup  profesionálů k lidem s některou z forem autismu a jejich blízkým.

V rámci VI. ročníku kampaně budeme prezentovat jak konkrétní kroky výše uvedených resortů (vyzvaných vládním usnesením), ale také  dalších resortů  včetně Asociace krajů České republiky, které  jsme přizvali k účasti.

Důvodem jejich oslovení je propojení dotčených subjektů v řešení společného zájmu – zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o autismu, jeho specifikách a možnostech prevence vzniku náročných situací. Ty často vznikají na základě domněnek či neznalosti.

Do kampaně Česko svítí modře 2019 se tak vedle  Asociace krajů České republiky zapojila také  ministerstva: dopravy, financí, pro místní rozvoj a spravedlnosti.

Publikováno: 27. března 2019 11:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

Tel.: +420 483 320 735
E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní