Domů
základní údaje
Aktuálně
pořádané akce Domova, aktuality
O službě
informace pro zájemce
Kontakty
vedení domova a jednotlivé služby

Celostátní soutěž Modrý slon

Celostátní soutěž Modrý slon

Vážení kolegové, partneři a přátelé,
dovolte nám, abychom Vám připomenuli, že v letošním roce opět probíhá celostátní soutěž o cenu MODRÉHO SLONA 2022 a to v rámci projektu „TVOŘÍME DUŠÍ“.

 


Posláním projektu je zapojení osob se zdravotním postižením do kulturních aktivit, při kterých nejsou oproti ostatním podstatně znevýhodněni a mohou významně přispět k rozvoji kulturní úrovně nejen své, ale i společnosti jako celku.

Celostátní soutěž MODRÝ SLON 2022 je v plném proudu v letošním ročníku jsme pro Vás připravili deset zajímavých kategorií, do kterých můžete své umělecké práce přihlásit.

Malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, kombinovaná technika (ruční práce), literární tvorba, divadlo (malé formy, loutky apod.), tanec, hudební tvorba, jiné formy zajímavé umělecké tvorby (řezbářství apod.).

Přestože se celostátní soutěže účastní zejména lidé s různými druhy zdravotního postižení, tato soutěž není o zdravotních či jiných omezeních. Naopak je oslavou lidského ducha a jeho tvořivého aspektu, který je v každém z nás. Všechny umělecké práce Vás dokonale přesvědčí o tom, že člověk je opravdu ryze duchovní bytostí a jako takový, by měl být ostatními vždycky vnímán, přestože se náhodou pohybuje pomocí vozíku. To znamená mít neustále na paměti skutečnost, že zdravotní postižení nečiní člověka „jiným“.

Motto projektu „Bez bariér v duši i v životě“ nám to bude i pro letošní rok znovu připomínat.

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec. Divadelní, taneční a hudební vystoupení se představí při závěrečné přehlídce v rámci slavnostního předávání letošních CEN MODRÉHO SLONA a čestných uznání oceněným umělcům.

Současně se na Vás všechny obracím s prosbou o masivní podporu soutěže. Pokud můžete soutěž jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně, individuálním zapojením osob se zdravotním postižením nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím, učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme.

Projekt také vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do rozvíjení nových kulturních tradic.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA dále finančně podporuje Liberecký kraj, Magistrát Města Liberce, Nadace Umění pro zdraví a další subjekty. Fotografie naleznete v naší fotogalerii.

DĚKUJEME.

 

Publikováno: 22. dubna 2022 6:00VZMR


Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p.o.

E-mail: info@dcjbc.cz


Liberecký kraj
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Liberecký kraj

MPSV

Centrum denních služeb

Centrum denních služeb

Domov Erbenova

Domov Erbenova

Domov Lesní

Domov Lesní